Månad: mars 2015

  • Godkänd i kursen Making sense of service logic

    Nu är jag godkänd i #mssl141 kursen. Det var en distanskurs på Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet. Den har gett mig en helt ny syn på produkter och hur vi som kunder upplever produkters värde. I mitt nuvarande uppdrag som interim-produktchef för ”fysiska produkter” kan jag direkt se vilka möjligheter som tjänster kan bidra med för…