Admiritus annonserar i Lunds lokaltidning

För att öka den lokala kännedomen om Admiritus så annonserar jag varje vecka i Lunds Lokaltidning. Det jag vill uppnå är att:

  1. Nå ut till kunder
  2. Utnyttja fördelen med att vara ett litet företag och faktum att människor känner sig trygga med att köpa tjänster lokalt
  3. Lokala kunder redan i medvetande – och övervägningsstadiet känner till Admiritus. När beslutsstadiet kommer så är det svårt att påverka kunden.
  4. Prova marknadsföring både i online- och offline media.
  5. Genom att annonsera varje vecka försöka nå ”top-of-the-mind” för Admiritus när det gäller interimschefstjänster i Lund

Tre annonser är framtagna finns med i direktutskick till Lunds hushåll varje vecka, tex v39 (sidan 2), v38 (sidan 14) och v37 (sidan 14).

Ytterligare en annons finns med i nättidningen tex längst ned på websidan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *