Interimstjänster

Admiritus erbjuder företag kundanpassade interimschefstjänster inom

  • Chef och ledarskap
  • Produktledning
  • Teknik-, produkt- och tjänsteutveckling
  • IT

Oftast innebär det en roll som verksamhetschef med personalansvar, produktchef eller som förändringsledare.

Uppdragen anpassas helt enligt kundens önskemål och behov. Som en del av förberedelsen bestäms vilka delar av Admiritus motivations- och prestationsmetodik som skall integreras i uppdraget. Det garanterar att de viktigaste motivations- och prestationsfaktorerna adresseras för att nå uppdragets mål samtidigt som det bidrar till en mer motiverad och högre presterande personal.

Som en del av uppdraget tar Admiritus också ansvar för planeringen för ett bestående resultat via en ”exit plan”.

De tre huvudtyperna av tjänster är:

1. Trygghet – Säkrar löpande verksamhet
Arbetet sker operativt och helt integrerat i kundens befintliga organisation med befintliga rutiner. Interimschefen tillför expertkunskap och erfarenhet för att lösa uppdraget på effektivast möjliga sätt.

Affärsmässiga fördelar:

  • Säkrar löpande verksamhet och intäkter vid föräldraledighet, långa rekryteringstider eller frånvaro av ordinarie chef
  • Frigör tid för eller ger stöd till ordinarie chef vid omställningar

2. Förändring – Operativ förändringsledare
Samtidigt som interimschefen är operativ chef driver han också ett överrenskommet förändringssarbete. Effektiva arbetsrutiner och verktyg föreslås som sedan förankras med uppdragsgivare och team innan förändringen integreras i verksamheten.

Affärsmässiga fördelar:

  • Minskar omställningstid och omställningskostnader
  • Kostnadseffektiv lösning att kombinera operativ chef och förändringsledare
  • Tillför kompetens vid affärsutveckling och skapande av nya intäkter
  • Löser svåra situationer som kräver förändring innan rekrytering av permanent chef (under nerdragningar, icke fungerade org, etc)

3. Förbättring – Operativ förbättringsledare
Uppdragen innebär att driva effektiviserings- och besparingsaktiviteter. Admiritus har mer än 20 års erfarenhet av detta inom IT, teknik- och produktutveckling och kan hjälpa kunder att arbeta effektivare och sänka kostnader.

Affärsmässiga fördelar:

  • Ökar verkningsgraden i verksamheten
  • Ökar förutsägbarhet och kvalitet på den färdiga produkten