Om Admiritus

Admiritus levererar Interim Management-tjänster till företag inom olika branscher med teknik-, produkt- och serviceutveckling.

Admiritus startades 2013 av Anders Olsson för att hjälpa företag vid tillfälliga chefsbehov.

Affärsidé:
”Att trygga företags tillfälliga chefsbehov med målinriktade och ansvarsfulla ledare som skapar resultat och slutför.”

Det som är unikt för Admiritus är sättet det görs på, dvs genom att

  • Skapa resultat och slutföra, inte bara ge råd och lösningar
  • Använda prestationshöjande metodik baserad på mätning och återkoppling vilket motivera och inspirera team och individer
  • Använda ledarskapsmetoder anpassade för tidsbegränsade uppdrag för att effektivt utföra arbetet så att kunden blir inspirerad av både ledarskapet och de uppnådda resultaten.
   • Admiritus Snabbstartsmodell™ för snabba resultat
   • 4-stegsmodell™ för effektivitet och bestående resultat

De värderingar som ligger till grund för hur Admiritus drivs och hur uppdragen genomförs är:

  • Affärsperspektiv
   Att stärka och växa kunders affärsverksamhet
  • Målmedvetenhet
   Genom fokus och ordning skapa effektivitet
  • Motivation
   Engagerad, närvarande och positiv
  • Ansvarsfull
   Måttlig med kundens resurser, kostnadseffektiv och uthållig
  • Resultatskapande
   Avsluta det som påbörjas

Visionen är
”att alltid nå uppdragets mål med en mer motiverad och högre presterande personal”

Planen är att Admiritus ska växa genom partnerskap och erbjuda branschöverskridande interimschefer inom teknik, inköp, HR, ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Följ Admiritus på LinkedIn

linkedin