Om Anders

Jag jobbar som interimschef därför att jag är som bäst när jag får leda och skapa förtroende i utmanande situationer. Att känna tillfredställelsen när ”laget” fungerar är något jag hela tiden strävar efter. Sen kommer resultaten automatiskt! Att nå målet och dela den glädjen med mina medarbetare är det som är värt allt jobb.

Min ledarstil är coachande där jag använder målbeskrivningar för att få en samsyn kring vad vi skall uppnå och därigenom få resultatfokus. Jag tror på motivation och förståelse som drivkraft till förändring och bygger mitt ledarskap på tydliga värderingar och förtroende vilket motiverar teamet. Jag ser hellre till helheten och verksamheten än till mina egna prestationer.

Mina kollegor ser mig som uthållig och metodisk, tar gärna ansvar och vill nå resultat.

Jag är civilingenjör och har jobbat som chef, produktchef och projektledare på företag som Fingerprint Cards, ArjoHuntleigh, Sony, Axis och Ericsson. Jag har erfarenhet av chef- och ledarskap för upp till 60 personer, formella och virtuella organisationer, små och stora underleverantörer, produktutveckling och produktion, långa och korta projekt, expansion och neddragning, konsument-, medicinteknik- och företagsprodukter, nationellt och internationellt arbete.

Jag berättar gärna mer om hur jag jobbar och hur vi tillsammans kan lösa dina behov!

Hälsningar Anders
VD/Interimschef