Samarbetspartners

För att kunna leverera ett bredare utbud av tjänster till våra kunder samarbetar Admiritus med följande företag:

PROMARK har specialiserat sig på att hjälpa kunder att utveckla och sälja servicetjänster i samband med traditionell produktförsäljning. Samarbetet innebär en ökad styrka att gemensamt kunna leverera ett bredare utbud av konsulttjänster inom portfölj och produktutveckling för både traditionella produkter och serviceprodukter.

Perceptus hjälper produkt- och tjänstebolag att koppla ihop marknadskrav, utveckling, teknologier och organisationens förutsättningar för lösningar som fungerar hela vägen, från teknologiutveckling till kundvärde.