Uppdrag

Exempel på slutförda och pågående uppdrag

Förändring – Utveckla en organisation i tillväxt

Uppdraget var att strukturera arbetet inom HW Reference Design & Integration samt att etablera en formell organisationsenhet med ansvar och befogenheter som är redo för tillväxt. Arbetet inkluderar rekrytering, framtagning och förankring av arbetsprocesser, resursallokering, styrande dokument, konstruktionsregler, strategier samt definition av ansvar och krav. Läs mer…

Trygghet – Att säkra och utveckla verksamheten vid uppsägning

En vakans uppstår när en global produktchef i ett medicintekniskt företag slutar på egen begäran. Rekrytering av ny produktchef beräknas ta ca 6 månader. Portföljen består av 13 produkter och omsätter många hundra miljoner SEK. Lansering av en ny produkt pågår. Läs mer…

Trygghet – Att säkra löpande verksamhet vid föräldraledighet

En global produktchef i ett medicintekniskt företag skulle vara föräldraledig i 9 månader. Uppdraget innebar ansvar för en produktportfölj innehållande ca 300 produkter och med en omsättning på flera hundra miljoner SEK. Läs mer…