Personalchef

Hej rekryterare eller personalchef!

_20150902_164329

Kanske undrar Du hur jag som branschöverskridande interimschef kan hjälpa Dig?

Här är några situationer:

Snabb rekrytering vid tillfälliga chefs- eller ledarbehov.
Snabb tillsättning vid godkänd rekrytering. Att snabbt tillsätta tjänsten när det finns ett verksamhetsbehov förbättrar organisationens leveransförmåga.

Avlasta dig och rekryterande chef genom att både vara operativ i rollen och samtidigt bidra i nyrekryteringen.

Ge dig extra tid att hitta rätt person för en vakant position.

Jag är van att ta nya roller snabbt och behöver minimalt HR-stöd.

Som erfaren linjechef kommer jag att avlasta dig i HR-specifika uppgifter (personalutveckling, work force planering, lönerevisioner, etc).

Jag kan utforska och justera rollbeskrivningen innan en permanent person anställs.

Admiritus kan genomföra motivationsundersökningar och tillsammans med teamet skapa en förbättringsplan. Tjänsten är en del av Admiritus motivations- och prestationsmetodik.

Jag kan även underlätta för dig i problematiska situationer genom att: 

Effektivt bemanna riskabla eller obekväma positioner (vid omorganisation eller förändringar, illa fungerande team).

Jag är flexibel och kan flyttas till nya positioner om organisationsförändringar så kräver.