Författare: Anders Olsson

  • Godkänd i kursen Making sense of service logic

    Nu är jag godkänd i #mssl141 kursen. Det var en distanskurs på Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet. Den har gett mig en helt ny syn på produkter och hur vi som kunder upplever produkters värde. I mitt nuvarande uppdrag som interim-produktchef för ”fysiska produkter” kan jag direkt se vilka möjligheter som tjänster kan bidra med för…

  • Processes for new service development – Good or bad?

    Development processes could be both a good and bad instrument. My experience is that just the talk and existence of processes makes many people worried to be slaves under work methods and that the joy to do the work and to innovate new work methods get lost. Another argument is loss of flexibility. Adding processes…

  • Servitization in the Medtech industry

    I find this subject very interesting and many of the videos included in the course confirm spot on the challenges that I experience in the medtech industry. It feels good to know that the outcome from the research is very applicable! Servitization, or service infusion, is a way of differentiate products. It means delivering service…